YVOIR 1980

VADERS OUDENAARDE

julo


MET ELF IN YVOIR

Toen de laatste bezoekers aan d'horizon waren verdwenen
Bleven elf (oud)knapen t'Yvoir nog wat praten
Nadat zij hun pakken op de kamers hadden gelaten
Stapten zij 't af en namen zij ook de benen.

Bergop en bergaf ging het, door bos en door veld
Zij vergaten de zorgen - die heeft iedereen -
Zij vonden kalmte en werden sereen
Al zagen zij de Bocq in al zijn geweld.

Pas waren zij terug en de grootste vermoeidheid gesust
Of daar begon de eerste een boompje te zagen
André was't - zo moet de lezer 't niet vragen -
Het nam niet weg dat ieder genoot van de rust.

Michel zorgde 's morgens dat 't kostuumke beter zal passen
Het zweet spoot eruit van spijzen en bieren
De yoga leerde hen 't kennen van onvermoede spieren
En toen was het tijd voor hygiëne en wassen.

De Lesse werd per bootje verkend door twee koene paren
Het zicht van de kracht van het water ontlokte hen kreten
Caravans en huisraad op oevers en bomen gesmeten
'n Apocalyptisch spektakel ontwaarden zij bij 't varen.

Roger en Pierre bleken vaardig en handig als schipper
Maar Luc en Julo - misschien te veel door 't schouwspel geboeid -
Hebben de kayaks om beurt in een boompje geroeid
't Geluk was met hen maar het kwam op het nipper.

Versnellingen, waterval en 't gieren door menige bocht
Brachten voorsprong op hen die 't land in waren gestapt
Er werd ter aankomst nog veel van geklapt
Herder Roger miek een fraai einde aan deze tocht.

De (h)elf(t) gingen aan 't koken en 't bakken
Polo die wou voor zijn taak maar één maat
Zijn program vermeldde voorwas en vaat
Voor Luc en Pierre was 't hout sprokk'len en hakken.

Het verliep al zo vlot als door olie gesmeerd
André leerde hoe men 't vuur best uitblaast
Polo nam dia's maar steeds zonder haast
Walther zorgde dat niet teveel werd verteerd.

De volgende dag bleven z'allen tegaar
Zij zagen kastelen, rotsen en holen
Luc was voor 't speleologen en 't dolen
Al waren de meeste bang voor 't gevaar.

Pierre vervoerde hout, waren en dieren
Regelmatig zette hij de wereld op zijn kop
Michel dan was meest van al in zijn nop
Als alles besproeid werd met zekere bieren.

De jongste was eerst in d' Yvoirse spelen
Bij 't kampvuur was Luc felst in 't zingen
Zij dachten aan oude herinneringen
En ieder probeerde ook mee te kwelen.

Walther en Michel zorgden voor saus bij de spijs
Roger en Julo voor bar-b-q en spiesjes
Henri schiep netheid en kuiste heel kiesjes
Hij was zo wijs als Beatrijs op reis.

Toen het kamp stilaan was uitgediend
Zeg mij, zie jij van zoiets een beter slot
Knielden zij neer en dankten zij God
Zij trokken een streep en maakten een eind.


Een van de elf.
Index Groepsfoto & Verblijf Yvoir spelen Tocht / Vèves / Lesse Culinair