1981

LA BOVERIE - VADERS OUDENAARDE

Julo

Zij trokken naar d'Ardennen voor de tweede keer
Met gemengd gevoelen door Armand Pien en 't slecht weer
Hun gedachten gingen onwillekeurig bij 't inpakken
Naar Michel aan 't snijden van de communicantenpakken.

André zat ook in slechte lakens door de deken
En Polo wist het al vele, vele weken
Dat hij moest kiezen tussen deze dingen
Meegaan naar d'Ourthe of zou hij meezingen

Voorpost Michel en Walther met 't drinken en 't eten
Hadden zich goed van hun zware taak gekweten
De plaats voor 't eten, werken, ontspanning en slapen
Was klaar door d'aankomst van d'andere schapen.

Toen het al duister was na 't vallen van de nacht
De regendruppels bleven vallen maar met minder kracht
Besloten negen koene kerels de benen los te gaan lopen
Julo moest het met een verzwikte voet reeds bekopen.

Pas waren de vaders druipnat weer binnen
Als Roger wou plannen en ernstig bezinnen
Henri en Luc zouden de koffie maken
De andere Luc wou over de conditie waken.

Door berg en dal meer dan drie uren -
De voeten kregen het hard te verduren -
Voor druipstenen in Hotton's grot hen gingen bekoren
Zo mooi waren de beeldjes, de taart en de scheve toren

De terugtocht hing nog meer in de benen
Luc miste twee geuzen voor de laatste stenen
Michel en Pierre vergrootten steeds de stappen
Een geen een die meekon met die hele rappen.

Toch kregen z' op 't eind de slag van de moker
Want Henri en Roland gebruikten goed hun koker
Pierre kon toch nog Luc met de bezemwagen halen
Toen die zijn batterij laadde aan d'elektriciteitscentrale.

En 's avonds gingen zij door met elkander te pesten
Pierre en Roland waren zonder kloppen de besten
De bisschop gaf oefeningen voor de billen
Niemand kreeg tijd om van de kou te rillen.


Na nog een nacht waren zij weer vroeg op gang
Luc en Julo trokken de groep met hun gezang
La Roche en buurt wilden z' ook verkennen
't Is wel bekend als 't hart van d'Ardennnen.

En wonder boven wonder wat viel er uit de bus?
Polo ging hen omarmen en gaf elkeen een dikke kus!
Hij lachte gul en flink om niet te wenen
Toen hij de car weer besteeg als knikkebenen.

Pierre atletisch en zijn mooie naam waardig
Was bij 't beklimmen van de rots zeer vaardig
Mooi was 't daar kijken op Ourthe en bergen
Van beneden leken 't amper nog negen dwergen.

't Is al langer dan vandaag geweten
Dat na moeheid smaakt goed eten
Walther miek fijn sausen en lekkere soepen
En Roland's vlees was om te likken en te snoepen.

's Avonds heel laat wisten z'ook alles van de geit
Waarom die bij de bok tot drie maal toe bleit
Want niettegenstaande 't nachtelijk uur
Genoten ze nog altijd van de mooie natuur.

Henri las 't duidelijk op de kaart
En zorgde steeds voor een veilige vaart
Voor de mis, zei hij, is 't par ici
En ze togen naar de kerk in Warisy.

De vaat en t geschrop betekenden weer eens het einde
En toen de afstand naar d'heimat verkleinde
Trok Roger een streep en ook nog de lessen
Bij 't ledigen der laatste alcoholvrije flessen.

Men moet toch bij 't lezen van deze historie
Goed weten dat 't niet is te doen om de glorie
De man uit 't bedrijf, 't bureau, de school of de handel
Zij zijn allemaal samen en gelijk op wandel.

Om 't even van welk allooi of welk kader
Bij borstel en kookpot is elk een gelijke vader
Geen plantrekker doch aan-één-zelfde-touw-trekker
Bij zuur of bij zoet, bij bitter of lekker.

Eén van de negen.

Index Fotoalbum